Over DutchCulture

DutchCulture is de landelijke informatiemakelaar voor professionals in de culturele en diplomatieke sector met internationale culturele ambities.

Door coördinatie en kennisuitwisseling dragen we bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking. Door informatiebijeenkomsten, digitale platforms en campagnes in binnen- en buitenland verschaffen we inzicht in relevante ontwikkelingen en maken we het belang van internationale samenwerking zichtbaar.

Met advies en begeleiding bevorderen we internationale culturele samenwerking. Wij dragen bovendien bij aan de monitoring en evaluatie van beleid en leveren een actieve bijdrage aan beleidsvorming door het signaleren en analyseren van internationale ontwikkelingen. Samen met de diplomatieke posten in het buitenland, de rijks cultuurfondsen en een aantal culturele instellingen voeren wij het internationaal cultuurbeleid van Nederland uit.

DutchCulture ontvangt een vierjarige subsidie (2017-2020) van zowel het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onze Europese activiteiten ontvangen we een bijdrage van de Europese Commissie.