Rusland

DutchCulture | Russia ondersteunt en bevordert culturele samenwerking tussen Nederland en Rusland.

De culturele banden tussen Nederland en Rusland zijn oud en hecht De landen delen een gemeenschappelijke culturele geschiedenis, inclusief verhalen en tastbare artefacten.

In 2013 coördineerde DutchCulture het culturele programma van het Nederland-Ruslandjaar. Naast een groot aantal bijzondere projecten, leverde dit ook veel kennis en ervaring op die bij kan dragen aan toekomstige succesvolle culturele uitwisseling met Rusland. 

Nieuwe vormen van culturele samenwerking
De huidige complexe verhouding met Rusland vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Voorop staat de wens om de culturele dialoog met de Russische creatieve sector te continueren. DutchCulture richt zich dan ook vooral op het ondersteunen van en de samenwerking met onafhankelijke culturele netwerken, waarin kennisuitwisseling en kleinschalige projecten centraal staan.

Programma 2015-2016
Rusland is één van de landen in het programma New Cultural Horizons van DutchCulture. Dit programma is gestart in 2015 en richt zich op verkenning van nieuwe perspectieven en samenwerkingsvormen met een aantal landen en regio’s, waaronder Rusland. Met dit programma wil DutchCulture een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige samenwerking van de Nederlandse culturele sector met het Russische onafhankelijke culturele veld.

DutchCulture | Russia
DutchCulture | Russia (co)organiseert ook bijeenkomsten, expertmeetings en werkbezoeken van Russische cultuurprofessionals in Nederland. Heeft u vragen over samenwerken met Rusland? Dan kunt u bij ons terecht voor informatie en persoonlijk advies. Op russia.dutchculture.nl vindt u een activiteitenagenda en nieuws rond de uitwisseling tussen Nederland en Rusland.

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? U kunt zich hier aanmelden voor de DutchCulture | Russia nieuwsbrief.