Financiering

DutchCulture ondersteunt kunstenaars en organisaties bij het vinden van financiering voor internationale projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed.

Guido van der Werve, Nummer negen The day I didn’t turn with the world (8’40”, time-lapse photography to HD video), Geographic Northpole, 2007. Courtesy of the artist. Photo credit: Ben Geraerts

We adviseren vooral over regelingen bij Nederlandse cultuurfondsen en een aantal Europese programma’s.

Nederlandse fondsen
Ons overzicht van Nederlandse financiering voor internationale activiteiten bevat fondsen, regelingen en programma’s waar culturele organisaties rechtstreeks een beroep op kunnen doen. De nadruk ligt op publieke fondsen, aangevuld met enkele private fondsen die zich specifiek richten op internationale activiteiten.

Cultural Mobility Funding Guide
Een actueel overzicht van de in Nederland beschikbare subsidies voor onder andere reis, verblijf, onderzoek, samenwerking en productie in het buitenland – en voor buitenlandse kunstenaars naar en in Nederland – vindt u in de Cultural Mobility Funding Guide Netherlands (Pdf, Engels) Deze gids brengen wij jaarlijks uit in samenwerking met onze partners in het informatienetwerk voor culturele mobiliteit, On The Move.

Europese programma’s
Bij de Creative Europe Desk | DutchCulture kunt u terecht voor alle informatie over het Creative Europe Programma (2014-2020) van de Europese Unie. Dit programma ondersteunt Europese samenwerkingsprojecten in de culturele en audiovisuele sector.

Het European Citizens Point | DutchCulture adviseert over de mogelijkheden in het programma Europa voor de Burger (2014-2020). Dit programma ondersteunt samenwerkingsprojecten van burgers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties in de Europese Unie.

Naast specifieke programma’s voor cultuur, media en maatschappelijke initiatieven heeft de Europese Unie ook fondsen en regelingen waar culturele organisaties onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen. Onze Heritage desk heeft een wegwijzer samengesteld waarmee u deze financieringsmogelijkheden makkelijk kunt vinden.  

Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed
DutchCulture beheert een matchingsfonds dat gedeeld erfgoedprojecten van Nederlandse organisaties ondersteunt.