Netwerk: China

Kennis is overal. Bij veel organisaties in Nederland is kennis over culturele uitwisseling met China aanwezig.

Deze organisaties bieden ondersteuning en advies bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, binnen en buiten Nederland:

Cultuurfondsen bieden financiële ondersteuning aan internationale projecten en kunnen adviseren over de aanpak en uitvoering van een project. Een overzicht van fondsen staat bij Nederlandse financiering. Bekijk ook het fondsenoverzicht van op deze website beschreven fondsen. 

Sectorinstituten zijn kennis- en informatiecentra binnen een specifieke discipline. Ze bieden onder meer ondersteuning bij het ontwikkelen van plannen en zijn verantwoordelijk voor de internationale promotie van de sector.

Koepelorganisaties en brancheverenigingen zijn kennis- en netwerkorganisaties binnen een sector. Ze dragen bij aan de promotie en professionalisering van een sector. Soms is de dienstverlening echter alleen toegankelijk voor leden.

Kenniscentra zijn er in vele soorten en maten. Sommige instellingen verzamelen informatie over thema’s die voor uiteenlopende disciplines relevant zijn, zoals cultuureducatie en cultureel ondernemerschap. Andere organisaties zijn zeer deskundig op specifieke terreinen binnen een sector, bijvoorbeeld digitalisering van erfgoed.

Netwerken en platforms zijn gericht op het uitwisselen van informatie en ervaringen, binnen artistieke disciplines of bijvoorbeeld rond thema’s. Netwerken zijn meestal formele organisaties. Platforms of communities zijn vaak digitale knooppunten, waar iedereen informatie en ideeën kan delen. 

Europese netwerken bestaan in bijna iedere artistieke discipline en voor uitlopende culturele thema's of type cultuurprofessional. Netwerken zijn vaak een goede omgeving om interessante projectpartners te vinden.

Op zoek naar internationale partners? Begin in Nederland!

De Buitengaats agenda bevat gegevens van meer dan 30.000 Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland, waaronder meer dan 800 in Brazilië. De kans is groot dat iemand uit Nederland u al voor is gegaan naar Brazilië. Neem gerust contact met hen op, want de meeste organisaties delen hun internationale kennis graag.