Wet- en regelgeving

Bij DutchCulture kunt u terecht voor praktische informatie over internationaal werken.

Of u in één land werkt of in meerdere landen activiteiten uitvoert, bij internationale culturele projecten krijgt u te maken met wetten en regels. Wie in eigen land de zaken goed geregeld heeft, komt waarschijnlijk ook in buitenlandse avonturen niet snel voor verrassingen te staan. Weliswaar verschilt de belastingwetgeving of het sociale zekerheidsstelsel van land tot land, maar in veel gevallen kunt u bij Nederlandse loketten voor informatie en advies terecht.

Onderwerpen
  • Verblijf en werken (visa en tewerkstellingsvergunningen)
  • Belastingen
  • Sociale Zekerheid
  • Douane
  • Transport

Handige hulp op internet

Op internet wemelt het van de ‘wizards’ en mogelijkheden om specifieke checklists te maken. Vooral de websites van overheidsinstanties maken hier gebruik van. Door het invullen van een aantal gegevens krijgt u een gericht advies of een verwijzing naar de juiste procedure of loket.

Niet alle regels en persoonlijke situaties laten zich echter vangen in een eenduidig schema. Controleer daarom altijd het automatisch gegenereerde advies, bijvoorbeeld door telefonisch navraag te doen.